pink_bar-3.png
pink_bar-2.png
home_pink.png
Volcano_line2.png
 
mark.png
banner_neo_BG.png

解放妳心中最狂野的靈魂,讓火山及老娘彩妝造型團隊打造最有風格的妳。 

be a beautiful monster.png
Volcano_line2.png
 
banner_neo_BG.png
latest works.png
Rihanna-1s
Rihanna-6s
Rihanna-2s
色光
volcano wedding_個人寫真_Ginny
volcano wedding_個人寫真_Ginny
volcano wedding_個人寫真_Ginny
volcano wedding_個人寫真_Ginny
volcano wedding_個人寫真_Ginny
volcano wedding_個人寫真_Ginny
volcano wedding_個人寫真_Ginny
volcano wedding_個人寫真_Ginny
volcano wedding_個人寫真_Ginny
volcano wedding_個人寫真_Ginny
volcano wedding_個人寫真_Ginny
volcano wedding_個人寫真_Coco
volcano wedding_個人寫真_Coco
volcano wedding_個人寫真_Coco
volcano wedding_個人寫真_Coco
volcano wedding_個人寫真_Coco
volcano wedding_個人寫真_Coco
volcano wedding_個人寫真_Coco
volcano wedding_個人寫真_Ginny
volcano wedding_個人寫真_Ginny
volcano wedding_個人寫真_Ginny
volcano wedding_閨蜜寫真
volcano wedding_閨蜜寫真
volcano wedding_美式閨蜜寫真
volcano wedding_美式閨蜜寫真
volcano wedding_美式閨蜜寫真
volcano wedding_美式閨蜜寫真
volcano wedding_美式閨蜜寫真
volcano wedding_美式閨蜜寫真
volcano wedding_個人寫真/形象照
volcano wedding_個人寫真/形象照
volcano wedding_個人寫真
volcano wedding_個人寫真
volcano wedding_個人寫真
volcano wedding_個人寫真
volcano wedding_個人寫真
volcano wedding_個人寫真
volcano wedding_個人寫真
volcano wedding_個人寫真
volcano wedding_個人寫真

人生沒有最狂,只有更狂! 💃

Be a beautiful monster

#火山 #寫真 #個人 #閨蜜 

【火山個人/閨蜜寫真】

單人 NT. 25,000 起(精修 10 張)

雙人 NT. 30,000 起(精修 12 張)

三人 NT. 35,000 起(精修 15 張)

含【老娘彩妝造型團隊】造型設計及相關道具使用

造型+攝影時間 約 6 小時

精修加挑 NT. 1,000/張

​※​如有特殊造型/道具需求,依造型設計報價,請洽火山官方LINE。

​※本網頁標註費用皆為成品可公開展示之費用,若不公開請於火山官方LINE諮詢不公開費用。

hand.gif
Volcano_line.png